Rengjøring og desinfeksjon

Rengjøring og desinfeksjon i veterinærmedisin – viktigheten av hygiene i dyrepleie

I veterinærmedisin er rengjøring og desinfeksjon ekstremt viktig for å sikre dyrenes velferd og forhindre spredning av sykdommer. Dyrehelsen avhenger av et rent og hygienisk miljø, og dyrehelsepersonellet spiller en avgjørende rolle for å opprettholde disse standardene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på viktigheten av rengjøring og desinfeksjon innen veterinærmedisin samt de beste metodene for å opprettholde høyt nivå av hygiene. Hvorfor er rengjøring og desinfeksjon så viktig i veterinærmedisin?

Det er flere grunner til at rengjøring og desinfeksjon er avgjørende i veterinærmedisin:

 1. Dyresykehus og klinikker er steder der mange forskjellige dyr og eierne deres samles. Det skaper høy risiko for smittespredning. Rengjøring og desinfeksjon reduserer risikoen for at smittsomme sykdommer spres mellom pasientene, men også mellom pasienter og mennesker.

 2. Et rent og hygienisk miljø er viktig for dyrevelferden. Smuss og mikroorganismer som bakterier, virus og sopp kan forårsake velferdsrelaterte infeksjoner, og det kan både forsinke og svekke pasientens restitusjon etter en operasjon eller behandling.

 3. Rengjøring og desinfeksjon sikrer at undersøkelser og diagnostiske tester ikke blir påvirket av ekstern kontaminering. Det gir mer pålitelige resultater.

 4. Et godt arbeidsmiljø for veterinærpersonalet reduserer risikoen for arbeidsrelaterte sykdommer og forbedrer det totale arbeidsmiljøet. I dette tilfellet gjelder det både at hygienen i arbeidsmiljøet er tilstrekkelig, og at personalet kan utføre de lokale renholdsrutinene uten helserisiko.

 5. Sykdomsutbrudd og pleierelaterte infeksjoner er alltid kostbare. Både for klinikker/dyresykehus og for dyreeieren. Med en hygienestandard reduserer du risikoen for at økonomien din blir påvirket av dette.

  

Rengjøring sammenlignet med desinfeksjon

Det er viktig å forstå forskjellen mellom rengjøring og desinfeksjon:

 • Rengjøring handler om å fjerne smuss, støv, organisk materiale og annen synlig forurensning fra overflater. Rengjøringen kan gjøres på flere forskjellige måter, og det er viktig at du har oversikt over hva du vil oppnå med rengjøringsmetoden din, hvilke overflater du skal rengjøre, og om det finnes andre faktorer som du bør ta hensyn til i renholdsrutinene dine. Rengjøring er det første trinnet for å forberede en overflate for desinfeksjon.

 • Desinfeksjon har som mål å drepe eller deaktivere skadelige mikroorganismer som bakterier, virus og sopp. Det finnes mange måter å desinfisere på. Valget bestemmes av materiale, størrelse, bruksområde og andre faktorer. Noen eksempler på desinfeksjonsmetoder er ved hjelp av varme eller kjemiske desinfeksjonsmidler som er spesielt utviklet for formålet.
 
Metoder for rengjøring og desinfeksjon

Disse punktene er grunnleggende for å utvikle og klare å implementere hygieneplaner (hygieneplanene er tilpasset for svensk bruk og svenske rutiner – fremgangsmåten kan være annerledes i Norge):

 • Kontinuerlig utdanning av personalet er avgjørende for å sikre at de har oversikt over de nyeste retningslinjene og de anbefalte fremgangsmåtene for smittevern. Utdanning bør være en kontinuerlig prosess, og nye medlemmer i teamet må inkluderes. Hygieneplanen og alle hygienrutiner bør være en del av introduksjonsprogrammet for nyansatte.

 • Det er viktig at det gjennomføres regelmessige revisjoner og risikovurderinger for å identifisere potensielle trusler mot hygienen i virksomheten. Disse risikovurderingene kan bestå av hygienerunder og egenvurderinger. Identifiser områder som må forbedres, og iverksett tiltak for å rette opp mangler. Hygieneplanen bør tilpasses og oppdateres basert på disse vurderingene samt endringer i virksomheten.

 • For å kunne implementere hygieneplanen på en effektiv måte på personalet ha tilgang til de nødvendige ressursene, inkludert rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler, verneutstyr og andre verktøy som kreves for å opprettholde hygienestandardene.

 • Skap en kultur som er preget av kommunikasjon og bevissthet rundt smittevern i organisasjonen. Personalet bør være klar over ansvaret for å følge hygieneplanen, og eventuelle avvik eller hendelser må rapporteres.

 • Samarbeid aktivt med hygieneansvarlige, representanter for hygiene og det ansvarlige personalet i organisasjonen. Følg retningslinjene fra relevante myndigheter angående infeksjonskontroll ved pleie av smådyr og hester. Dette vil bidra til å sikre kvaliteten i hygienearbeidet.

 • Sørg for at alle ansatte føler seg involvert i smittevernarbeidet, og at de forstår hvor viktig det er at de opprettholder et rent og sikkert miljø for både dyrene og deres eiere.

 • Skap et åpent og trygt miljø der personalet kan rapportere eventuelle problemer eller mangler i hygienearbeidet uten frykt for konsekvenser. Det fremmer raskere håndtering av potensielle trusler.

 • Utvikle en tydelig plan for hendelsesrespons som beskriver hvordan potensielle zoonoser, multiresistente bakterier og ukjente pasienttilfeller skal håndteres. Dette bør inkludere isolering av smittede pasienter samt rask kontakt med smittevernveterinær og Jordbruksverket der det er relevant.

 • Arbeid kontinuerlig med å forbedre hygienepraksis ved å analysere hendelser og avvik, gjennomføre evalueringer og tilpasse hygieneplanen for å forebygge fremtidige problemer.


Ved å følge disse grunnleggende prinsippene og skape en kultur som preges av engasjement for smittevern kan veterinærvirksomheter sikre at de gir god pleie, samtidig som de reduserer risikoen for smittespredning, pleierelaterte infeksjoner samt høye, uventede kostnader.

Til utvalget av hånddesinfeksjon

Til utvalget av overflatedesinfeksjon

Til utvalget av rengjøringsprodukter

Denne artikkelen fokuserer på generelle hygienerutiner. Det er viktig å merke seg at praksisen kan variere fra dyreklinikk til dyreklinikk, og derfor kan rutinene i denne artikkelen avvike fra hvordan andre dyreklinikker gjennomfører hygienerutinene sine.

 

Referanser

Takk for deres støtte under rosa oktober

Oktober måned, som vi farget rosa for å hedre og støtte kampen mot brystkreft, har nå nådd sitt slutt. Det har vært en inspirerende måned, og vi vil benytte anledningen til å uttrykke vår takknemlighet til hver og en av dere som har vært med og støttet!

Ukesstyrte leveranser – Den miljøvennlige nøkkelen til effektivitet

Dyrehelse står høyt på dagsordenen i dagens samfunn, noe som medfører økt etterspørsel og behov for effektiv ressursbruk. Samtidig engasjerer en ny generasjon dyreeiere seg i miljøspørsmål. Slik kan ukentlige leveranser være en viktig løsning for veterinærklinikker.
postnord-logotyp-rgb.png UPS-logo.png
{{lineitem.Sku}}
{{lineitem.ProductName}}
{{lineitem.VariantName}} {{lineitem.FormattedPrice}} Ord. pris: {{lineitem.FormattedListPrice}}
Restet fra leverandør Ingen bekreftet leveringsdato Lagervare, tilfeldig tomt Finnes på lager igjen snart Restet fra leverandør Ingen bekreftet leveringsdato Lagervare, tilfeldig tomt Finnes på lager igjen snart Restet fra leverandør Ingen bekreftet leveringsdato Bestillingsvare. Leveringstid ca: {{lineitem.StockData.StockValue.Value}} dag(er) Bestilles på kundeforespørsel. Ingen returrett. Frakt tilkommer. Leveringstid kan variere avhengig av tilgjengelighet. Restet fra leverandør Ingen bekreftet leveringsdato Estimert leveringstid ca: {{lineitem.StockData.StockValue.Value}} dag(er)) Ikke i ordinært sortiment. Leveringstid kan variere avhengig av Produktet har utgått
Antall på lager: {{lineitem.StockData.Quantity}}
Handlekurven din er tom ;(
Totalt {{basket.FormattedProductsTotalIncVAT}}
Til kassen